Naturpark Lillebælt - Nyt Nyt

30-December-2017

Om Naturpark Lillebælt
Naturpark Lillebælt er et tværkommunalt projekt mellem Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner, der sammen startede projektet for fire år siden.

Formålet med projektet er at profilere områdets natur og samtidig bidrage til, at flere lokale og turister får glæde af naturen.For at få lov til at bruge betegnelsen naturpark skal 10 kriterier dog være opfyldt og godkendt af Frilfutsrådet - så som oprettelsen af et naturparkråd, en præcis geografisk afgrænsning og en godkendt naturplan.I december 2017 lykkedes det så at komme i mål med den officielle godkendelse, da Friluftsrådet blåstemplede Naturpark Lillebælt, som dermed er landets største ud af de i alt syv naturparker, der nu er i Danmark.